Σκοπός ιστολογίου

Για να προβάλουμε αυτά που μας παραδόθηκαν, να θυμόμαστε αυτούς που μας τα παράδωσαν, να μην ξεχνιόμαστε, να επικοινωνούμε και να μη χανόμαστε.....

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Μέγας Αντώνιος !


Ο Καθηγητής της ερήμου!


Όσιε πάτερ Αντώνιε
.... της ερήμου έγινας οικιστής
και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου.
Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ,
σωθήναι τας ψυχάς ημών!Δεν υπάρχουν σχόλια: