Σκοπός ιστολογίου

Για να προβάλουμε αυτά που μας παραδόθηκαν, να θυμόμαστε αυτούς που μας τα παράδωσαν, να μην ξεχνιόμαστε, να επικοινωνούμε και να μη χανόμαστε.....

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Σε τον αναβαλλόμενον το φως...
Σε τον αναβαλλόμενον το φως, ώσπερ ιμάτιον,
καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συν Νικοδήμω,
και θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, άταφον, ευσυμπάθητον θρήνον αναλαβών, οδυρόμενος έλεγεν˙
οίμοι, γλυκύτατε Ιησού˙ον προ μικρού ο ήλιος εν Σταυρώ κρεμάμενον θεασάμενος,
ζόφον περιεβάλλετω, και η γη τω φόβω εκυμαίνετω, και διερρήγνυτο ναού το καταπέτασμα˙
αλλ’ ιδού νυν βλέπω σε, δι’ εμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον˙
πώς σε κηδεύσω, Θεέ μου; ή πώς σινδόσιν ειλήσω;
ποίαις χερσί δε προσψαύσω, το σον ακήρατον σώμα;
ή ποία άσματα μέλψω, τη ση εξόδω, Οικτίρμον;
Μεγαλύνω τα Πάθη σου υμνολογώ και την ταφήν σου,
συν τη Αναστάσει, κραυγάζων˙
Κύριε, δόξα σοι.


Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Η εις άδου κάθοδος


Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος, ότε δε και τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων, ἐκράυγαζον, Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνητοὶς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστός, δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη αλλότριος.Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο, ἀλλὰ κραυγάσατε· Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.Χριστός ανέστη !Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Την κοινήν Ανάστασιν


Σάββατο του Λαζάρουπολυτκιον  χος α’
Τν κοινν νστασιν, πρ το σο Πθους πιστομενος, κ νεκρν γειρας τν Λζαρον Χριστ Θες, θεν καμες ς ο Παδες, τ τς νκης σμβολα φροντες, σο τ Νικητ το θαντου βομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.


Κυριακή των Βαΐων

Ευλογημένος ο ερχόμενος !Καλή μεγαλοβδομάδα και καλή Ανάσταση να έχομε!

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Χρόνια πολλά !!!


"Των ουρανίων αψίδων, ο Γαβριήλ καταπτάς,
εις Ναζαρέτ επέστη, προς Παρθένον Μαρίαν,
βοών αυτή το Χαίρε συλλήψη Υιόν,
του Αδάμ αρχαιότερον,
τον ποιητήν των απάντων και Λυτρωτήν,
των βοώντων σοι το Χαίρε Αγνή"Χρόνια πολλά στους Βαγγέληδες και στις Ευαγγελίες!
Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στη νονά Ευαγγελία και ο Θεός να αναπαύσει και την ψυχή του Βαγγέλη της Αννούλας.
Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Άνοιξη !!!

19/3/2017

Μυγδαλιές, λαψανίδες!


Περιοχή Άγιος Γεώργιος, Αρχάνες
(στο δρόμο προς Βαθύπετρο, μετά του "Μαρή τον πόρο", δεξιά)

Στο βάθος χιονισμένος Ψηλορείτης, πίσω δεξιά η νοτική ρίζα του Γιούχτα

Τα χαρίζει σε όλους εσάς, κοντινούς και μακρινούς!

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά!

Ωραία ροζ αμυγδαλιά!

Πω πω καμάρι!
(πίσω περιοχή "Μπότζη" και στο βάθος τα Επανωσηφιώτικα)

Ωραίος καιρός! Ελαφριά συννεφιά, ούτε κρύο, ούτε ζέστη.

Επί το έργον!

Ε αρκετά, και του χρόνου!

Νάτην και από κοντά την ανθοδέσμη, στην αυλή του σπιτιού!


Μάζεμα χόρτων

4/3/2017
Λαψανίδες, τσοχαλάκια....
Τέλειο κίτρινο στρώμα από ανθισμένες ξυνίδες (ξυνίθρες)!


Περιοχή Περβόλια, Αρχάνες


Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Την χείραν σου την αψαμένηνΤὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου,
μεθ' ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας,
έπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παῤῥησίαν ἔχων πολλήν.
Καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ' αὐτοῦ μεμαρτύρησαι·
Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν, αναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος·
Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ' ἡμῶν, (ἐκ τρίτου)
επισφραγίζων τὸν ὕμνον, καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως.* Την επαύριο των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, η Εκκλησία μας συνηθίζει να τιμά εκείνον (ή εκείνους) που υπηρέτησε το εν λόγω μυστήριο. Σήμερα, επαύριο των Θεοφανείων, τιμά και εγκωμιάζει:
Τον μεγαλύτερο πάντων των προφητών,
Τον μείζονα εν γεννητοίς γυναικών,
Τη φωνή του Λόγου,
Τον κήρυκα της Χάριτος,
Τον Λύχνο του θείου Φωτός,
Τον επίγειο άγγελο,
Τον επουράνιο άνθρωπο,
Τον Τίμιο Πρόδρομο και
Βαπτιστή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Ιωάννη !Χρόνια πολλά στους Ιωάννηδες (Γιάννηδες) και Ιωάννες !!!

Ιδιαιτέρως στον πατέρα Ιωάννη (τον δικό μας), στον Γιάννη τον κουμπάρο και σύντεκνο της γιαγιάς Καλλιρρόης, στη Τζοβάννα την εξαδέλφη της γιαγιάς Καλλιρρόης, στο Γιάννη της Άννας, στη Τζοβάννα τη συναδέλφισσά μου, στο Γιάννη τον οφθαλμίατρό μας, στη Γιάννα την οδοντίατρό μας και σε όλους όσους ξεχνώ και παραλείπω.

Επίσης, ο Θεός να αναπαύει και τις ψυχές των κεκοιμημένων μας θείου Γιάννη (Αγκριθαράκη, αδελφό της γ. Καλλιρρόης) και θείου Γιάννη (Περισσάκη, σύζυγο της Πελαγίας, αδελφής της γ. Καλλιρρόης).* Από τον Ορθόδοξο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδόσεις Ίνδικτος


Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Ο Φωτισμός ημώνΑπολυτίκιον  Ἦχος α΄
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.


Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ τὸν κόσμον ποιήσας, ἵνα φωτίσῃς τοὺς ἐν σκότει καθημένους· Φιλάνθρωπε δόξα σοι.

Η εικόνα της Βάπτισης από το μικρό ναό
του Αγίου Μηνά Ηρακλείου

 Ἁμαρτωλοῖς καὶ τελώναις, διὰ πλήθους ἐλέους σου ἐπεφάνης Σωτὴρ ἡμῶν, ποῦ γὰρ εἶχε τὸ φῶς σου λάμψαι, εἰμὴ τοῖς ἐν σκότει καθημένοις; δόξα σοι


 


Χρόνια πολλά κι ευλογημένα με καλή φώτιση !!!