Σκοπός ιστολογίου

Για να προβάλουμε αυτά που μας παραδόθηκαν, να θυμόμαστε αυτούς που μας τα παράδωσαν, να μην ξεχνιόμαστε, να επικοινωνούμε και να μη χανόμαστε.....

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Μέγας Βασίλειος - Το Λιοντάρι του Χριστού !


Από τη σειρά "ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ" της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού.
Ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή, τις ιδέες και το κοινωνικό έργο του Μ. Βασιλείου, τα γυρίσματα του οποίου έγιναν στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Συρία…


Ἀπολυτίκιον
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Μεγαλυνάριον
Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τὸν φωστῆρα τὸν φαεινόν, τὸν ἐκ Καισαρείας, καὶ Καππαδόκων χώρας, Βασίλειον τὸν μέγαν, πάντες τιμήσωμεν.


*************

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες!
Ιδιαιτέρως στη δική μας Βασιλεία!!!
στην Κική τη συμπεθέρα μας στην Αθήνα και στην Ίλια την άλλη εγγονή της!!!

Ο Θεός να αναπαύσει και την κουμπάρα μας το Βασιλικώ από τις Μοίρες!

ΚΑΛΗ  ΚΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  ΧΡΟΝΙΑ  ΝΑ  ΕΧΟΥΜΕ !!!


Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Μαντινάδες για το πτυχίο!!!


27/11/2017 έκλεισε ένας κύκλος και αρχίζει ένας άλλος.....


Τα κάλλη σου παινέσανε κι ήρθα να τα ξανοίξω
μα δε μου κάνει ο νους μου μπλιο
να φύγω να τ' αφήσω!

Η μικρή Καλλιρρόη ...μεγάλωσε!
Με το πτυχίο μπροστά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών!!!
Καλή συνέχεια λοιπόν στις σπουδές, καλή δύναμη, καλές υπομονές,  με Θεού φώτιση για σωστές επιλογές και πάντα χαρούμενη!!!

Μην απογοητεύεσαι,
σταίσε τα δάκρυά σου
και θα τα δεις να τρέχουνε
μια μέρα απ' τη χαρά σου!


Ζαμάνια είχα να σε δω
καιρούς να σ' ανταμώσω
κι αγρίεψες μου σαν πουλί
και πως θα σε μερώσω!Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Ευφραίνεσθε δίκαιοι !


Ἦχος δ’
Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου

Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε,
σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος,
Παρθένος καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη,
βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεόν Λόγον σαρκωθέντα.
Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι.
Μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν.
Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν·
Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.


Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Άγιος Νικόλαος !


Πολιούχος των Επάνω Αρχανών (το χωριό της γιαγιάς Καλλιρρόης)Προστάτης των φτωχών, των ορφανών, των ναυτικών.


Το αγαπημένο τροπάριο της γιαγιάς Καλλιρρόης από τα παιδικά της χρόνια:

Απολυτίκιον. Ήχος δ’.
Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια. δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.Εορταστική μαντινάδα!


Με πολλή αγάπη και εκτίμηση από τη γιαγιά Καλλιρρόη για τη Νικολέτα, κόρη της οδοντιάτρου μας Γιάννας Παπαδάκη, και η ίδια οδοντίατρος, για τη σημερινή γιορτή της!Να είναι χίλιοι οι χρόνοι σου
και πάλι αρχή πουλί μου,
να τονε ζεις να χαίρεσαι
τον κόσμο γιασεμί μου !

*** 
Ποιος κρίνος ωραιότατος
σου 'δωσε την ασπράδα,
και ποια μηλιά, δροσομηλιά
τη ροδοκοκκινάδα !


Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Σε τον αναβαλλόμενον το φως...
Σε τον αναβαλλόμενον το φως, ώσπερ ιμάτιον,
καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συν Νικοδήμω,
και θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, άταφον, ευσυμπάθητον θρήνον αναλαβών, οδυρόμενος έλεγεν˙
οίμοι, γλυκύτατε Ιησού˙ον προ μικρού ο ήλιος εν Σταυρώ κρεμάμενον θεασάμενος,
ζόφον περιεβάλλετω, και η γη τω φόβω εκυμαίνετω, και διερρήγνυτο ναού το καταπέτασμα˙
αλλ’ ιδού νυν βλέπω σε, δι’ εμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον˙
πώς σε κηδεύσω, Θεέ μου; ή πώς σινδόσιν ειλήσω;
ποίαις χερσί δε προσψαύσω, το σον ακήρατον σώμα;
ή ποία άσματα μέλψω, τη ση εξόδω, Οικτίρμον;
Μεγαλύνω τα Πάθη σου υμνολογώ και την ταφήν σου,
συν τη Αναστάσει, κραυγάζων˙
Κύριε, δόξα σοι.


Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Η εις άδου κάθοδος


Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος, ότε δε και τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων, ἐκράυγαζον, Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνητοὶς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστός, δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη αλλότριος.Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο, ἀλλὰ κραυγάσατε· Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.Χριστός ανέστη !Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Την κοινήν Ανάστασιν


Σάββατο του Λαζάρουπολυτκιον  χος α’
Τν κοινν νστασιν, πρ το σο Πθους πιστομενος, κ νεκρν γειρας τν Λζαρον Χριστ Θες, θεν καμες ς ο Παδες, τ τς νκης σμβολα φροντες, σο τ Νικητ το θαντου βομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.


Κυριακή των Βαΐων

Ευλογημένος ο ερχόμενος !Καλή μεγαλοβδομάδα και καλή Ανάσταση να έχομε!

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Χρόνια πολλά !!!


"Των ουρανίων αψίδων, ο Γαβριήλ καταπτάς,
εις Ναζαρέτ επέστη, προς Παρθένον Μαρίαν,
βοών αυτή το Χαίρε συλλήψη Υιόν,
του Αδάμ αρχαιότερον,
τον ποιητήν των απάντων και Λυτρωτήν,
των βοώντων σοι το Χαίρε Αγνή"Χρόνια πολλά στους Βαγγέληδες και στις Ευαγγελίες!
Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στη νονά Ευαγγελία και ο Θεός να αναπαύσει και την ψυχή του Βαγγέλη της Αννούλας.
Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Άνοιξη !!!

19/3/2017

Μυγδαλιές, λαψανίδες!


Περιοχή Άγιος Γεώργιος, Αρχάνες
(στο δρόμο προς Βαθύπετρο, μετά του "Μαρή τον πόρο", δεξιά)

Στο βάθος χιονισμένος Ψηλορείτης, πίσω δεξιά η νοτική ρίζα του Γιούχτα

Τα χαρίζει σε όλους εσάς, κοντινούς και μακρινούς!

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά!

Ωραία ροζ αμυγδαλιά!

Πω πω καμάρι!
(πίσω περιοχή "Μπότζη" και στο βάθος τα Επανωσηφιώτικα)

Ωραίος καιρός! Ελαφριά συννεφιά, ούτε κρύο, ούτε ζέστη.

Επί το έργον!

Ε αρκετά, και του χρόνου!

Νάτην και από κοντά την ανθοδέσμη, στην αυλή του σπιτιού!


Μάζεμα χόρτων

4/3/2017
Λαψανίδες, τσοχαλάκια....
Τέλειο κίτρινο στρώμα από ανθισμένες ξυνίδες (ξυνίθρες)!


Περιοχή Περβόλια, Αρχάνες


Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017