Σκοπός ιστολογίου

Για να προβάλουμε αυτά που μας παραδόθηκαν, να θυμόμαστε αυτούς που μας τα παράδωσαν, να μην ξεχνιόμαστε, να επικοινωνούμε και να μη χανόμαστε.....

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Άγιος Νικόλαος !


Πολιούχος των Επάνω Αρχανών (το χωριό της γιαγιάς Καλλιρρόης)Προστάτης των φτωχών, των ορφανών, των ναυτικών.


Το αγαπημένο τροπάριο της γιαγιάς Καλλιρρόης από τα παιδικά της χρόνια:

Απολυτίκιον. Ήχος δ’.
Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια. δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.Δεν υπάρχουν σχόλια: