Σκοπός ιστολογίου

Για να προβάλουμε αυτά που μας παραδόθηκαν, να θυμόμαστε αυτούς που μας τα παράδωσαν, να μην ξεχνιόμαστε, να επικοινωνούμε και να μη χανόμαστε.....

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

 
 
Άναρχος Θεός καταβέβηκεν
και εν τη Παρθένω κατώκησεν.
Έρουρεμ, έρουρεμ, έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!
 
Βασιλεύς των όλων και Κύριος,
ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασθε.
Εριρεμ, τέριρεμ, έριρεμ και τέμενα, Χαίρε Δέσποινα!
 
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,
τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε.
Έρουρεμ, έρουρεμ, έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!
 
Δέξαι Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου,
Βασιλέα πάντων και Κύριον.
Εριρεμ, τέριρεμ, έριρεμ και τέμενα, Χαίρε Δέσποινα!
 
Εξ Ανατολών Μάγοι έρχονται,
δώρα προσκομίζοντες άξια.
Έρουρεμ, έρουρεμ, έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!
 
Σήμερον η κτίσις αγάλλεται
και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται.
Έρουρεμ, έρουρεμ, έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!
 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: